Energies Renovables

Energies Renovables

INSTAL·LACIONS I SERVEIS GODAYOL

Sensibilització davant de la necessitat d'emprendre tasques d'estalvi energètic

Un canvi de mentalitat de la societat respecte al consum d'uns béns tan escassos com les fonts energètiques ha produït una sensibilització més gran davant la necessitat d'emprendre tasques d'estalvi energètic.

El major estudi i recerca per poder adaptar les energies renovables han permès elaborar instal·lacions que no comprometen el medi ambient així com el nostre futur.

Energia solar tèrmica
Instal·lacions constituïdes per un conjunt de col·lectors que capten la radiació solar que incideix sobre la seva superfície i la transformen en energia tèrmica, elevant la temperatura del fluid que circula pel seu interior. L'energia captada es transfereix a un dipòsit acumulador d'aigua calenta i aquest fluid es transporta a través d'una canonada hidràulica per transmetre calor.

  • Aigua calenta sanitària.
  • Calefacció amb terra radiant.
  • Escalfament de piscines.
  • Equips amb Infrarojos.


Energia solar fotovoltaica
Instal·lacions constituïdes per un conjunt de col·lectors que capten la radiació solar que incideix sobre la seva superfície i la transformen en energia elèctrica, elevant la temperatura dels captadors. L'energia captada es converteix i es transfereix directament a la xarxa o unes bateries. Per al consum propi d'un usuari o d'altres.

Next Generation EU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia